Samhällsengagemang

Samhällsengagemang är viktigt för oss på Simonssongruppen! Vi är en del av samhället och vill vara med och påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. För att uppnå det arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor tillsammans med våra bolag. Besök våra bolags respektive webbsidor för att läsa mer om deras arbete inom hållbarhet och stöd till samhället.

Som en del av vårt samhällsengagemang stödjer Simonssongruppen stiftelsen Simonsson Foundation.

Simonsson Foundation är en familjeägd stiftelse som grundades 1999 och är icke-vinstdrivande. Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn och ungdom samt utöva hjälpverksamhet bland behövande i såväl inom som utom Sverige.

Simonsson Foundation stödjer följande organisationer

 

Kontakta oss

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping
Postadress: Box 27, 551 12 Jönköping