• Våra bolag

Våra bolag

”Vi får ofta frågan vad som är gemensamt för våra bolag och investeringar och det är helt enkelt att vi i samtliga verksamheter ser stora utvecklingsmöjligheter och det är därför vi har investerat i dem. Vi drivs som sagt av att få vara med och bidra till att företag utvecklas och att personal växer i sina yrkesroller samtidigt som vi har kul på jobbet” – Simonssongruppens VD Ulf Lilja.

Kontakta oss

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping
Postadress: Box 27, 551 12 Jönköping