dizparc

dizparc vill sätta digitaliseringen på agendan för små- och medelstora företag och organisationer, och genom affärsstödjande IT-lösningar, bidra till våra kunders affärsutveckling i digitala kanaler. dizparc är ett kundnära företag, vi skall förstå våra kunders verksamheter och finnas nära dem geografisk för att kunna bidra till deras utveckling på bästa sätt. Genom att kombinera ett gediget verksamhetskunnande med de möjligheter som finns inom IT och digitalisering, skapas lösningar som bidrar positivt till våra kunders utveckling. Bolaget är verksamt inom områdena affärsutveckling, lösningsområden som t.ex. BI, ERP, applikationer samt moln/infrastruktur.

”I Simonssongruppen har dizparc en långsiktig ägare, deras syn på företagande och värderingar stämmer väl överens med dizparcs. Simonssongruppens nätverk, kompetens och erfarenhet kommer att bidra positivt till dizparcs fortsatt utveckling.”

Kontakta oss

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping
Postadress: Box 27, 551 12 Jönköping