• Eldon

Eldon Installation AB

Eldon Installation verkar inom 3 produktområden, laddprodukter för elfordon, säkerhetsskåp för datalagring samt elfördelningssystem och lågspänningsprodukter. De erbjuder även konstruktion, montering, och utökade support- och servicetjänster. Med erfarenhet sedan 1922 levereras produkter och system av hög kvalitet till den skandinaviska industrin och fastighetsmarknaden.

Eldon Installation ser stora utvecklingsmöjligheter inom alla produktområden och har tillsammans med Simonssongruppen startat upp en kraftig expansionsfas. Tillsammans har vi alla resurser som krävs för att lyckas.

”I Simonssongruppen får Eldon Installation en stabil och långsiktig ägare, som aktivt kommer att vara med och utveckla vår verksamhet och att stärka våra positioner inom valda satsningsområden. Jag ser fram emot att driva företaget tillsammans med dem.” kommenterar Niclas Ekblad, tf VD Eldon Installation.

Kontakta oss

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping
Postadress: Box 27, 551 12 Jönköping