• toppbild-hr-strateg

HR-STRATEG

Ett starkt arbetsgivarvarumärke är en framgångsfaktor för dagens och morgondagens företag. HR-STRATEG erbjuder företag och organisationer konsultinsatser utifrån ett brett och heltäckande HR perspektiv. Våra insatser bidrar till att stärka arbetsgivarens attraktionskraft vilket leder till ökat engagemang och därmed ökad lönsamhet.

VD Joakim Skirhammar: ”Med Simonssongruppen som ägare ser vi stora möjligheter att växa under ordnade former. Vår bransch bygger till stor del på kontakter och vi ser att vårt gemensamma nätverk blir en betydande tillgång för våra kunder och kandidater. Det är stimulerande att vara del av en företagsgrupp där värderingarna stämmer väl överens med hur vi vill arbeta och uppfattas på marknaden.”

 

Kontakta oss

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping
Postadress: Box 27, 551 12 Jönköping