• Systematic Capital

Kavaljer AB

Vid årsskiftet 2013/2014 köpte vi 40 % av aktierna i Systematic Capital Nordic AB tillsammans med Peter Lindvall som köpte 30% och Håkan Telander, 30%. 2016 ändrade bolaget namn till Kavaljer AB. Kavaljer hjälper sina kunder med kapitalförvaltning både individuellt och genom fondförvaltning. Peter och Håkan har lång och gedigen erfarenhet av kapitalförvaltning och vi kan redan nu se att det nya arbetssättet ger resultat och kundtillströmningen är mycket god. Peter och Håkans kapitalförvaltning kännetecknas bland annat av god analysförmåga, långsiktighet och transparent prissättning och det kommer kunderna till del oavsett om kapitalet vårdas genom individuell kapitalförvaltning eller om fondalternativet väljs.

”Simonssongruppen passar oss mycket bra som delägarpartner och bidrar till vår verksamhet genom sitt engagemang i styrelsen och de bidrar med kapital för vår satsning.” konstaterar Peter och Håkan.

Systematic Capital

Kontakta oss

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping
Postadress: Box 27, 551 12 Jönköping