Lunneplan koncernen

Tillsammans med Christer Magnusson äger vi Lunneplan koncernen. Lunneplan har två huvudgrenar. Den ena är att äga och förvalta kommersiella utvecklingsfastigheter i Göteborg och Bohuslän. Den andra är att utveckla kustnära markområden i Bohuslän från Göteborg i söder till Strömstad i norr. Lunneplan äger och förvaltar idag kommersiella lokaler om ca 40 000 kvm samt äger råmark om ca 4. Vi har investerat i Lunneplan eftersom vi i Christer såg en person med mycket lång erfarenhet av att utveckla kustnära markområden på ett varsamt och professionellt sätt. Att få vara med och ge fler människor möjlighet att vistas i den härliga Bohuslänska kustmiljön stimulerar oss mycket. Även de andra fastighetsprojekten i Lunneplan genomsyras av engagemang och kunnighet när fina bostäder skapas.

”Samarbetet med Simonssongruppen är mycket okomplicerat. Det präglas av att de är lösningsorienterade och vi känner oss fortfarande som ett självständigt bolag med entreprenörskapet i behåll. Simonssongruppen har satt sig in i och förstår vår verksamhet vilket gör att vi känner oss självständiga samtidigt som vi har tillgång till en bra diskussionspartner vid behov.” svarar Christer Magnusson på frågan hur det är att ha Simonssongruppen som delägare.

 

Kontakta oss

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping
Postadress: Box 27, 551 12 Jönköping