Stormtrivs AB

Vid årsskiftet 2007/2008 kom Åsa Storm till oss och frågade om vi ville vara med och satsa inom hem- och företagsstädområdet. Åsa hade tillsammans med sin kompanjon Thomas Bergström skapat en fin verksamhet i Stormtrivs AB men de ville växa ytterligare genom företagsförvärv och nya verksamhetsområden. Vi tyckte att förslaget var bra och gick in som delägare genom att sätta in investeringskapital i bolaget.

Stormtrivs har utvecklats mycket positivt sedan dess och har blanda annat köpt bolag i Jönköping och Linköping samt startat verksamhet i Lund och blivit huvudägare i Dammråttan i Borås. Dessutom har ett nytt dotterbolag startas som ger de äldre innevånarna i Jönköping en bra hemtjänst med stora möjligheter att anpassa servicen efter eget val.

”Simonssongruppen har bidragit med precis det som jag och Thomas efterfrågade: kapital och stöttning i vår utveckling av Stormtrivs.” – Åsa Storm, VD för Stormtrivs AB.

Stormtrivs
 

Kontakta oss

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping
Postadress: Box 27, 551 12 Jönköping