• Tosito

Tositokoncernen

Tositokoncernen äger idag ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om cirka 1,3 miljarder kronor. Våra hyresgäster är främst företag och organisationer men vi har också ett fåtal bostadslägenheter i beståndet. De flesta av våra fastigheter är belägna i de centrala delarna av Jönköping.

Tosito investerar också i olika utvecklingsprojekt. Genom vårt hälftenägda bolag Tolust Estate AB äger vi ca 120 000 m2 central mark i centrala Jönköping. Marken har tidigare ägts av Munksjö pappersbruk. Vår målsättning är att tillsammans med vår samarbetspartner, Lustgården Förvaltnings AB, bygga en helt ny stadsdel med bostäder och kommersiella lokaler. Vi vill vara med och skapa en miljö där vi bevarar en kulturellt intressant miljö samtidigt som vi ger många människor möjligheten att bo och verka i moderna bostäder och lokaler.

Tillsammans med Lustgården har vi bland annat även byggt magasinsbyggnaderna vid den norra delen av Munksjön i hjärtat av Jönköping och fastigheten vid Vätterns strand där restaurang Sjön har fått ett fantastiskt läge.

VD för Tosito är Tommy Fritz som också har en mindre ägarandel i bolaget.

”Simonssongruppen som ägare gör att Tosito kan utvecklas på ett mycket fördelaktigt sätt. Vi får tillgång till kapital för våra satsningar och vi har mycket korta beslutsvägar som gör att vi är snabbfotade när en möjlighet dyker upp.” säger Tommy.

Tosito
 

Kontakta oss

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping
Postadress: Box 27, 551 12 Jönköping