Westal

Westal är ett anrikt företag, startat 1947, inom utomhusbelysningsbranschen. Vi har tillsammans med företagsledningen påbörjat en satsning som syftar till att ta nya marknadsandelar. Vi ser över allt från design till säljorganisation samtidigt som vi tar tillvara den mycket höga kompetens och stora yrkeskunskap som finns hos bolagets personal.

”Det är mycket stimulerande att arbeta med en ägare som är så långsiktig i sina satsningar. Det ger möjlighet att bygga upp en verksamhet på ett professionellt sätt och det känns verkligen som vi är på rätt väg.” menar Frida Alexandersson VD för Westal.

Kontakta oss

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping
Postadress: Box 27, 551 12 Jönköping